​Türk (Turkish)

​Hospice of the Western Reserve yürürlükteki Federal medeni haklar yasalarına uygun hareket eder ve ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik durumu ve cinsiyet ayrımcılığı yapmaz. Hospice of the Westgern Reserve ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik durumu veya cinsiyet yüzünden insanları dışlamaz ya da onlara farklı davranmaz.

Hospice of the Western Reserve:  

    • Engelli kişilere bizimle etkili bir biçimde iletişim kurabilmeleri için ücretsiz yardım ve hizmetler sağlar, örneğin: Kalifiye işaret dili tercümanları
    • Diğer formatlarda yazılmış bilgilendirmeler (büyük yazılar ile baskı, sesli, erişilebilir elektronik formatlar, diğer formatlar)
    • Anadili İngilizce olmayan kişiler için ücretsiz dil hizmetleri sağlar, örneğin: Kalifiye tercümanlar
    • Diğer dillerde yazılı bilgilendirmeler 

Bu hizmetlere ihtiyacınız var ise 216.383.6688 ile irtibat kurunuz.  

Eğer Hospice of the Western Reserve nin bu hizmetleri sağlamada yetersiz olduğunu ya da bir başka yolla ırk, renk, ulusal köken, yaş, engellilik durumu veya cinsiyet bazında ayrımcılık yaptığını düşünüyorsanız, şu bilgileri kullanarak bir şikayet dilekçesi oluşturabilirsiniz:

Mary Kay Tyler, Vice President of Quality
17876 St Clair Ave.
Cleveland, OH 44110
216.383.6688
MKTyler@hospicewr.org 

Şikayet dilekçenizi elden ya da posta, faks veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Eğer bir şikayet dilekçesi oluşturma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, Mary Kay Tyler size yardım edebilir.

U.S. Department of Health and Human Services (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı), Office for Civil Rights'a (Medeni Haklar Ofisi), elektronik olarak https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ya da aşağıdaki bilgileri kullanarak posta veya telefon aracılığıyla da bir medeni haklar şikayet dilekçesi iletebilirsiniz: adresinden Office for Civil Rights Complaint Portal aracılığıyla U.S. Department of Health and Human Services 200 IndependenceAvenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Şikayet formları http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html adresinde mevcuttur. 

Translation provided by US Dept of Health and Human Services 26 July 2016

We Can Help

Speak with the referral team by contacting us seven days a week, 24 hours a day. Any first visit and admission can be made the first day.

Northern Ohio's Hospice of Choice

More than 1,000 Hospice of the Western Reserve employees and 3,000 volunteers live and work side-by-side in the same neighborhoods with our patients and families. We are privileged to have cared for more than 100,000 Northern Ohioans since our inception.